X
GO

Goede doelen

De Cuneralezing biedt u een inspirerende voordracht in een gemoedelijke ambiance. Het is een benefietavond georganiseerd door Rotary Rhenen-Veenendaal. Rotary is een wereldwijde serviceorganisatie van vrijwilligers die activiteiten oppakken voor de lokale en internationale gemeenschap. We noemen onszelf "people of action". Rotaryclub Rhenen-Veenendaal staat bekend als vitale club die in de voorhoede staat van maatschappelijke verandering onder het motto “Service Above Self”. 

De organisatie van de Cuneralezing is in handen van de vrijwilligers van Rotary wat de kosten laag houdt. Sponsors dekken de kosten. De opbrengsten van het concert komen ten bate van het Goede Doelen Fonds van Rotary Rhenen-Veenendaal. Hieruit worden tal van activiteiten en acties gesteund ten behoeve van de samenleving. Voor de Cuneralezing 2023 is als hoofddoel aangewezen:

Hoofddoel fundraising: Stadsakkers

Het hoofddoel van de fundraising met de Cuneralezing 2023 is een bijdrage aan de veldschuur voor de Stadsakkers Veenendaal. Met deze donatie helpt Rotary Rhenen-Veenendaal de Stadsakkers om haar doel te realiseren om wekelijks verse producten te kunnen leveren aan zo’n 100 gezinnen uit Veenendaal die een voedselpakket ontvangen van de lokale Voedselbank. Daarnaast biedt het een veilige mooie werkplek aan mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

De Stadsakkers Veenendaal is de versvoorziening van de Voedselbank. Stadsakkers wil de komende jaren:

 • Bijdragen aan de armoedebestrijding in Veenendaal en in de regio door verse groenten beschikbaar te stellen aan de voedselbanken;
 • Hulp bieden bij het vinden van perspectief op werk door het aanbieden van werkervaringsplekken;
 • Sociale activering en het vinden van zingeving onder andere door de inzet van vrijwilligers;
 • Maatschappelijke bewustwording vergroten door groepen, scholen, bedrijven etc. uit te nodigen rondom specifieke thema’s zoals voedselvoorziening en armoedebestrijding.

Kortom, Stadsakkers is meer dan een perceel voor groenteteelt. Om dit goed te kunnen invullen is een goede ontmoetings-/werkruimte een voorwaarde. Daarom is er een plan gemaakt voor een veldschuur waarin de verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Stichting Sociaal Fonds van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal steunt dit doel onder andere met de opbrengsten van deze Cuneralezing.

Lees meer op de Stadsakkers info pagina

Sociaal Fonds 'Stichting Community Rotary Rhenen-Veenendaal'

Dit fonds verstekt financiële middelen aan verschillende projecten, zoals:

Lokaal:

 • Uitjes en sportactiviteiten voor cliënten van Zideris
 • Dienstverlening aan stichting Fonkel (voorheen Onky Donky)
 • Onderhoud beukenbos met trimbaan
 • Verschillende ondersteunende bijdragen aan ideële organisaties en particulieren
 • Bijdragen aan initatieven 'Scoren in de Wijk' en 'Scoren in de Toekomst' in Veenendaal

Internationaal:

 • Green Rangers project in Lovina, Bali, een innovatief project om kinderen én hun ouders beter om te laten gaan met het milieu
 • Realisatie en beheer waterputten in Bertoua, Kameroen
 • Shelterboxen voor hulp bij grote rampen
 • Rotary International programma ‘Help polio de wereld uit’ 

 

Contact

De Cuneralezing is een initiatief van Rotary Rhenen-Veenendaal.

Adres van de Cuneralezing:

IW4, Transformatorstraat 1, Veenendaal 

Uw betaling voor kaarten doet u naar: 

Stichting Community Van De Rotary-Club Rhenen-Veenendaal

Rabobank: NL 98 RABO 0316992836

KvK-nummer 41178715

De Stichting Community Van De Rotary-Club Rhenen-Veenendaal heeft een ANBI status.

RSIN: 816754858

 

Privacy en Databeleid

Rotary Rhenen-Veenendaal respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Rotary Rhenen-Veenendaal leeft de geldende wettelijke regelgeving AVG na. In het publieke deel verzamelen en verwerken we geen persoonsgegevens. 

De gegevens voor deelname aan de cuneralezing worden uitsluitend voor dat doel gebruikt.

Als u in contact met ons wilt treden kunt u ons via mailadressen op de contactpagina bereiken.

Locatie

De Cuneralezing vindt plaats bij IW4, Transformatorstraat 1, Veenendaal.