X
GO

Meer informatie over Stadsakkers

Stadsakkers Veenendaal, de versvoorziening van de Voedselbank.

 

Stadsakkers wil de komende jaren:

 

  • Bijdragen aan de armoedebestrijding in Veenendaal en in de regio door verse groenten beschikbaar te stellen aan de voedselbanken.
  • Hulp bieden bij het vinden van perspectief op werk door het aanbieden van werkervaringsplekken.
  • Sociale activering en het vinden van zingeving onder andere door de inzet van vrijwilligers.
  • Maatschappelijke bewustwording vergroten door groepen, scholen, bedrijven etc. uit te nodigen rondom specifieke thema’s zoals voedselvoorziening en armoedebestrijding.

Kortom, Stadsakkers is meer dan een perceel voor groenteteelt. Om dit goed te kunnen invullen is een goede ontmoetings-/werkruimte een voorwaarde.

Daarom is er een plan gemaakt voor een veldschuur waarin de verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Stichting Sociaal Fonds van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal steunt dit doel onder andere met de opbrengsten van deze Cuneralezing.

Op een van de Gemeente Veenendaal gepacht perceel (1,5 ha) wordt verse groente verbouwd ten behoeve van de voedselbank. Tegelijkertijd wordt ook een werkplek van ontmoeting en zingeving geboden voor een veelkleurig gezelschap uit onze buurten. In bijzonder een plek voor en door mensen die in onze samenleving misschien niet altijd als vanzelfsprekend hun (werk)plek vinden.

Er werken in totaal gemiddeld zo’n 60 vrijwilligers op stadsakkers. Dit aantal kan in het hoogseizoen oplopen door de extra veldwerkers die dan nodig zijn.

Dit alles met als doel om wekelijks verse producten te kunnen leveren aan zo’n 100 gezinnen uit Veenendaal die een voedselpakket ontvangen van de lokale Voedselbank en om daarnaast een veilige mooie werkplek te bieden aan mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

 

Op deze plek mist nog een ruimte voor onze vrijwilligers en gasten. Ook een plek om gereedschap en andere materialen op te bergen ontbreekt nog. En voor het bewaren en sorteren van oogst is nog geen ruimte.

 

Daarom het plan om een veldschuur te bouwen waarin de verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Om een gebouw te realiseren dat aan alle voorwaarden voldoet is een flink bedrag nodig. Dit wordt door middel van donaties en fondsenwerving bijeen gebracht.